.

PARANORMÁLNÍ JEVY

Jiná realita

..ještě než se to stane, ještě než se odehraje ta podivná událost, jejíž se stanete v podstatě nedobrovolným, většinou nepřipraveným a tedy nezasvěceným svědkem, máte nějaký čas před tím velice zvláštní, intenzivní - spíše tíživý pocit. Je to jakési napětí, které však .......
Zdroj: www.zahady.cz

                                                                 Jiná realita

..ještě než se to stane, ještě než se odehraje ta podivná událost, jejíž se stanete v podstatě nedobrovolným, většinou nepřipraveným a tedy nezasvěceným svědkem, máte nějaký čas před tím velice zvláštní, intenzivní - spíše tíživý pocit. Je to jakési napětí, které však nikde nemá žádnou vysvětlitelnou příčinu. Je to spíše něco jako neobvyklá předtucha, která vás naprosto neomylně ubezpečuje v tom, že se v brzké době nebo právě za malou chvilku odehraje něco zvláštního, něco, co se poněkud vymyká běžným reálným představám...

...Jindřiš, 20.2. 1997, po 8:00
Paní R.:
...šla jsem jako obvykle po návsi mezi 8 až 9 hodinou ráno a chystala jsem se přejít potok po lávce. Už před lávkou jsem měla podivný pocit, který ale nemohu nijak podrobněji popsat. Najednou jsem před lávkou uviděla proti sobě běžet sněhově bílého psa, kterého jsem ve vsi nikdy předtím neviděla. Ale to by konečně nebylo zas nic tak divného, někdo ho mohl přivézt, nebo se snad mohl někomu zaběhnout. Ale asi 2 m před lávkou se krajina kolem mě úplně proměnila a jak jsem se dostala na lávku, ocitla jsem se úplně někde jinde. Všude kolem mě se rozlévala voda, jen v místech, kde dnes stojí kostel, stálo jiné stavení, které mi připomínalo jakousi bílou kapli, ale bylo trochu dál a jakoby na ostrůvku, který byl celý obklopen vodou. I lávka, na které jsem stála, se změnila - byla dřevěná, s dřevěným zábradlím z překřížených polen. Zastavila jsem se uprostřed lávky. Nebyla jsem schopna si uvědomit, jak dlouho jsem tam stála a pozorovala to neobvyklé divadlo. Pak se pomalu začaly vynořovat z tohoto živého obrazu stromy na protější straně lávky a obraz cizí krajiny se postupně změnil zpět - v důvěrně známou scenérii.

Je téměř pravidlem, že v okolí místa, kde se odehraje „něco takového“, bývají mnohokrát zaznamenány různé paranormální jevy, zejména častý výskyt fenoménu UFO. Ani tento případ, podle poznatků jindřichohradeckého výzkumníka V. Moravce ze společnosti SIRIUS, který tuto událost zkoumal, se v tomto směru nijak neodlišuje.
Stejně tak je na tom další aspekt – buď je to přítomnost sněhobíle nebo černě zbarveného zvířete, často se jedná o psa, černého havrana, bílého nebo černého koně, máte pocit, jako by v tom okamžiku někdo vypnul zvuk a nebo vnímáte jen jakýsi hukot a v některých, těch lepších případech, slyšíte z dálky jakousi neznámou, ale velice podmanivou hudbu:

... šel jsem tehdy lesem a procházel jsem místa, která mi byla naprosto důvěrně známá. Občas v těch místech běhávám, nebo jdu na procházku. Vím jen, že tehdy jsem byl v jakémsi očekávání něčeho, ale vůbec nemám potuchy jako co to mělo být, byl jsem v takovém nezvyklém napětí a nevěděl jsem proč, neznal jsem důvod. No a pak se to stalo! Tam, kde to důvěrně znám, byla najednou taková divná krajina se skálami, jako kdyby tam někdo postavil „živé“ kulisy. Samozřejmě jsem okamžitě věděl, že to tam nemá co dělat. Ještě si vlastně pamatuji, že těsně před tím než se to stalo, jsem zaslechl jakoby z dálky takovou podivnou, ale docela líbivou hudbu. Viděl jsem také nějakého černého havrana, teda myslím si, že to byl havran..., ten do té divné krajiny pořád nalétával, jakoby mě tam snad lákal, abych sešel z lesní cesty a vstoupil tam. To jsem však neudělal, nevím, snad jsem se bál, že se pak stane něco nepříjemného, a tak jsem šel po cestě dál tak dlouho, až se mi to ztratilo z dohledu někde za stromy. Po chvilce rychlé chůze mi to však nedalo a protože ze mne spadlo to podivné napětí, tak jsem se rozhodl, že se tam vrátím a celé věci přijdu na kloub. Když jsem se však přiblížil zhruba do těch míst, kde ta „záhadná krajina“ měla být, už jsem tam nic takového neviděl. Všechno tam vypadalo úplně normálně, tak jako vždycky předtím. Rozhodně netrpím žádnými halucinacemi, jsem přesvědčený o tom, že tam reálně něco bylo a pak to zmizelo. Od té doby , když se objevím v blízkosti toho místa, mám sem tam, ne vždy, takový divný pocit, ale už nikdy jsem nic takového nespatřil. /pan S. Benešovsko/

Nejedná se o ojedinělý případ, existuje mnoho podobných svědectví, které se velice nápadně shodují právě v již zmíněných aspektech, jednotlivé události jsou jakoby „ušity“ podle stejného scénáře. To, že se odehrávají na různých místech, v různém čase a různým zcela duševně zdravým lidem, kteří absolutně nemají potuchy, že se stalo někomu něco podobného, může být určitým důkazem toho, že se nejedná o žádné halucinace nebo jakýsi projev náhlé psychické poruchy. Ale, existují také svým způsobem možná opodstatněná tvrzení, že právě psychická porucha nebo i dlouhodobější duševní nemoc mohou být tím mostem, který nám zajistí spojení s „jinou realitou“...jistě by se to dalo slušně rozvést - přes metafyzické poznatky východních mágů bychom se tak dostali třeba k experimentům západních dobrodruhů s LSD a holotropním dýcháním nebo také k více či méně důvěryhodným informacím, týkajícím se špinavých a nemorálních experimentů západního vojenskoprůmyslového komplexu. Ale! ...ale přejděme raději k dalším zajímavým případům...

...Plasy, květen 1998
Jedné květnové soboty v roce l998 odpoledne pracovala paní M. na zahrádce, která se svažuje k velké louce v blízkosti Plas. :
"Po chvíli jsem si sedla, abych si odpočinula, a jak jsem zvedla hlavu, uviděla jsem na louce pod sebou shromažďovat se nějaké lidi, jako na bitvu, měli na sobě nějaké dlouhé hábity až na zem, cihlové barvy. Nejdřív jsem si myslela, že se jedná o nějaké představení, v Plasích se někdy pořádají vystoupení historického šermu, ale na úplně jiném místě. Pořád jsem čekala, kdy se objeví nějaké obecenstvo. Jedna skupina šla směrem od města a proti nim stálo druhé mužstvo, které ale bylo stejně oděno. Tato druhá skupina přibývala pořád po dvou mužích, ale nevím odkud přicházeli – prostě se tam z ničeho nic objevili. Když byly obě skupiny jakoby připraveny k boji, rozběhly se proti sobě a začaly bojovat. Chvíli měli převahu jedni, poté zase druzí. Ten boj jsem velice prožívala, pořád jsem si ještě říkala, , že se jedná jen o nějaké představení, ale nějak jsem cítila, že je to skutečný boj a byla jsem zvědavá, jak to dopadne, jak to bude pokračovat ."
...tolik svědectví paní M. z Plas, které ihned po události zapsal její vnuk. Členové rodiny nám ještě sdělili, že ten den přiběhla babička ze zahrádky na svůj věk (9O let) velice rychle a byla celá vyděšená, křičela na ně aby se šli také podívat, co se tam dole děje. Když tam ale přišli, nebylo po vojsku ani stopy. Prostě najednou celá scenérie zmizela a nebo se celé vojsko jenom propadlo někam do země!
Mohli bychom, vzhledem k věku paní M. diskutovat o důvěryhodnosti tohoto svědectví, ale ani tento případ nepřináší nic ojedinělého, stává se lidem různého věku a na odlišných místech. Pokud se jedná o jakési vojsko, bitvu nebo jinou scenérii z minulosti, pak se většinou podaří skutečně vypátrat, kdy se mělo na daném místě něco takového odehrát. Pokud se tedy něco takového podaří, je podle mnoha teorií možné uvažovat o jakési časoprostorové projekci - snad o jakési „časové nakouknutí“ do „našeho“ paralelního světa. V případě paní M. se nám nepodařilo objevit zatím žádné historické paralely...

Případ strážného anděla
Pan S.P. z Plzně si v dobách rozvinutého socialismu pořídil a dal dohromady starší automobil - veterána - a jednou v létě se rozhodl, že ho vyzkouší a projede s ním delší cestu. Jeho rodina byla v té době již na dovolené u jedné přehrady na Moravě a tak tam chtěl za nimi tímto vozem dojet:
" Cesta mi ubíhala bez problémů. Už bylo odpoledne a já najednou uviděl u silnice stopovat nějakou dívku, vypadala jako nějaká studentka. Moc se v módě nevyznám, ale tehdy se nosily minisukně - jenže tahle dívka měla na sobě sukni dlouhou a vůbec byla oblečená hodně nemoderně, pokud to mohu posoudit. Ale byla sympatická, tak jsem jí zastavil a jeli jsme dál. Neměla s sebou skoro nic, žádnou tašku, jenom starou krabici od karlovarských oplatek a v ní měla hroznové víno - nádherné, veliké bobule. Tehdy byl problém něco takového koupit a tak jsem se jí ptal, kde to víno sehnala. Ona jen řekla, že když se to umí, tak to jde. Dala mi taky ty hrozny párkrát ochutnat - bylo to výborné. Jeli jsme dál a povídali si, ona říkala, že studuje v Praze, mám dojem, že říkala něco o filosofii. Také si pochvalovala moje auto, jak je pěkné a dobře jezdí, myslel jsem si, že si dělá trochu legraci. Už byl skoro večer, ale ještě bylo světlo, měli jsme projíždět jedním městem, když mě poprosila, jestli bych se nestavil u jejího strýce, který tady má vilu a je klenotníkem, ona že má rozbitý prstýnek, že mu ho dá na spravení a hned zase půjde. Nepospíchal jsem zas tak moc, takže jsem jí vyhověl. Zajel jsem na okraj města, kde mi ukázala na jeden dům. Zastavil jsem před ním a dívka řekla, abych počkal, že se za chvíli vrátí. Krabičku nechala v autě, už byla prázdná. Viděl jsem ji, jak vstoupila do domu, seděl jsem zatím v autě a čekal jsem, kdy se vrátí. Uběhlo čtvrt hodiny, dívka nikde. Asi se zapovídala, myslel jsem si. Uběhla hodina, už jsem byl naštvaný, že se nevrací, zdálo se mi to čekání dlouhé, tak jsem vyšel z auta a zazvonil u domu, abych se dověděl, jestli vůbec se mnou pojede dál. Z okna vyhlédla nějaká paní a podezřívavě se mě ptala, co tam chci. Řekl jsem jí, že čekám na její příbuznou, která před hodinou vešla do domu. Paní kroutila hlavou a řekla mi, že rozhodně nikdo cizí do domu nevstoupil. Že už mě pozoruje hodinu, že jsem sám přijel před dům a že jim pořád koukám do oken a na dveře a že se bojí, co jsem zač. Nevěřil jsem vlastním uším, vždyť nejsem blázen, holku jsem tam přivezl, mluvil jsem s ní, i krabici mi tam nechala - to je asi blázen ta ženská. Snažil jsem se jí vysvětlit, co se stalo, že mi dívka říkala o strýčkovi - klenotníkovi a o svém rozbitém prstýnku. Teprve potom mě paní přestala podezřívat a mít mě za zloděje. Víte, řekla mi, teď vám už trochu věřím, protože tady opravdu bývalo klenotnictví, ale to bylo dávno, někdy před válkou. Nevěděl jsem, co si o tom mám myslet. Že bych byl svezl ducha? Pane jo! Ale na to se mi zdála ta dívka příliš skutečná a co teprve to hroznové víno, které jsem jedl. Rozloučil jsem se s paní, které to asi také vrtalo hlavou a jel jsem dál, za svou rodinou. Jenže po několika okamžicích mi vypověděly službu brzdy. Naštěstí na této silnici byl mírný protisvah, takže se mi podařilo zastavit bez nějaké úhony. Když jsem o tom zážitku později přemýšlel, vzpomněl jsem si, že kdybych nebyl vzal dívku do auta a neodbočil z předem vytyčené trasy, že by se mi malér s brzdami přihodil na silnici, která končila prudkým svahem - a tam bych byl těžko zastavoval a že by asi ta cesta skončila pěkným průšvihem. Po tajemné stopařce mi zbyla jen ta krabice od lázeňských oplatků a spousta otázek - co to bylo za bytost? Objevila se v mém životě jenom proto, aby mi zachránila život? Byl to můj anděl strážný?
(ukázka z připravovaného souboru „Akta X společnosti Sirius“, jenž snad brzy vyjde formou speciálu Magazínu záhad v nakladatelství Ivo Železného)
Petr Novák SIRIUS ´99

Žádné komentáře
 
paranormální jevy,paranormals,záhady,záhady a mysteria,duchové,sex,erotika,strašidelné příběhy,Únos,Area51,area51,tunguská exploze,30 červenec 1908,Filadelfský experiment,bahamské trojuhelníky,Canneto de Caronia,Canneto Caronia,canneto caronia,strašidelný dům,trojuhelníkové ufo,tojuhelnikove ufo,ufo,www.zahady.cz,balck out,new york bez proudu,příběhy,projekt ,fénix,fotografie záhad,duchové,bigfoot,snezny muz,yeety,jety,Chupacabra,UFO,USO,Roswell - celková zpráva,Loch ness,Bermudský trojuhelník,Okolnosti pádu Challengeru,Předtuchy,Area 51+video,Tunguská EXPLOZE,Tunguská exploze,Tunguská záhada,S-4,Groom lake,Grom-Lake,Groom Lake,groom-lake,grom lake,groom lake,UFO, záhady, area51, dějepis, zeměpis, přirodopis,magie,kouzla,astrílní cestování,ac,záhady,area 51 fotografie, mystéria,fotogalerie,ufo obrázky,ufo fotogalerie,ufo videa,area 51,area51 obrázky,Starověké zbraně I,Starověké zbraně II,Neidentifikovatelné letecké objekty v ČR,Vrátily se staří známí?,Vrátily se staří známý?,Vrátily se staří známí,Vrátily se staří známý,vypálení lidic,vypálení lidic jako rytuál?,The sims 2 download casa the sims 2 gratis download case the sims download case the sims 2 download casino black jack download casino empire download casino federation download casino on net download casino software download casino tropez download catalist download catalog download catalogo emmezeta download catalogo malossi download catalyst download catoni animato gratis download catoon download cazzata download cazzate download cc cleaner download cc cleaner 1 34 download cce download ccg maker download ccnl elettrico 2006 download ccnl metalmeccanico download ccnl metalmeccanico artigiano download cctv download cd download cd audio download cd axis 2110 download cd boot download cd burners download cd clone download cd cover download cd decrypter 2 3 1 download cd dvd modifiche ps2 download cd ex download cd exe download cd fifa 2006 download cd g download cd gps bmw download cd installazione diablo2 download cd installazione ipod nano xp download cd key download cd key bmw download cd label download cd label for free download cd laura pausini download cd musicale download cd musicali download cd n go download cd navigazione auto download cd office 2000 small business download cd protector download cd ps2 download cd r diagnostic download cd registrato funzionante download cd ripper download cd rom download cd rom dizionario nomen download cd scratch download cd test download cd v3 download cd windows xp professional download cd writer 8200 series download cda download cdex 1 51 download cdex italiano download cdgen ps2 download cdgen ps2 2 0 download cdr win download cdrwin 3 8d download cei 11 27 download celebrity the sims 2 download cell phone ringtone download cellulare download cellulare gratis download cellulari download celtic download cen download cenere angela download censored download cento colpi di spazzola download cento colpi spazzola download cep color enable download cerca download cerca te download certificate creator download cervello download cervello 2050 download cesare cremonini bagus free download cessna citation mustang for fs9 download chameleon gem crack download champion spot download champions league download championship manager 2006 download championship manager 2007 download character download character 3ds download character dbz for lf2 download character for lf2 download character sacred download characters download characters lf2 dbz download characters sims download chars download chars capcom vs snk download chars final fight maki download chars mugen download chat download chat big fun download chat c6 download chat italiana download chat mabuhay download chat yahoo download chat yahoo 6 1 2003 download chating room download cheater database download cheeta audio converter download cheetah audio download cheetah audio converter download cherry gold download chess assistant download chess assistant 6 download chess master download chess mobile download chessmaster download chessmaster 9000 download chessmaster 9000 mac download chi vuol esser milionario download chi vuol essere miliardario download chi vuol essere milionario download chi vuol essere milionario gratis download chi vuole essere milionario download chiara forza perugia download chicken invader download chicken invaders download chimica industriale download china download chip download chip s challenge download chipcat 2 3 ita download chipset audio via ac97 download chopin download chrono trigger gba download cia commander crack download cicciolina download cicciolina gratis download cinema 4d download ciogo luxor download circuit download circuit maker download circuitmaker download cirrus for fs2004 download ciso converter download citation x fs 2004 download citizen berlusconi download citrix download citta sim city download city download citymaps miami tomtom download civ ii download civilization 1 download civilization iv download claddvd download clam download clam antivirus download clamwin download classic game download classic music download classical download classical sheet music download classical tetris download classico libro download clean download clean registry download clean xp download cleaner download cleanmgr versione 6 download cleanup download clear download click download click to dvd download client for java proxy download client lineage 2 c5 download client putty download client telnet download client terminal download client winlirc download client world of warcraft download cliff hanger lupin 3 download clinica dell amore download clip sex download clip song download clipart collection download clipart compressi download clipart diddle download clipart free download clipart gif download clipart wmf natale download clone download clone 5 download clone cd 4 download clone cd 5 download clone cd dvd download clone cd dvd italiano keygen download clone cd gratis download clone cd italiano download clone dvd 2 download clone dvd 2.8 download clone dvd gratis download clone dvd ita download clone dvd mobile download clone dvd2 download clone gratis download clone xxl download clonecd 5 9 2 1 download clonedvd 2 download clonedvd 2 gratis download clonedvd 2.8 download clonedvd italiano download clonedvd2 download clony download clony xxl download clonyxxl download cloverheart s mp3 download cm download cm 8738 download cm 97 98 download cm5 portugues completo download cmailserver 5 3 download cmap download cmd exe download cmi8330 download cmi8738c3dx pci audio device driver download cmi9738 audio driver download cnc simulator download cnn download cobian backup download cobol download cobra download cocktail download cod2 mohaa map download coda dx50 download coda pac download codbot 1 50 download code download codebreaker 7 8 download codec 3gp download codec ac3 download codec aggiornati download codec amr download codec asf download codec asx download codec audio download codec audio avi download codec audio gratis download codec avi windows media player download codec div download codec div3 download codec div3 gratis download codec divx download codec divx 5 download codec divx 5 1 1 download codec divx 5.0 download codec divx nokia n70 gratis download codec dvd download codec dvd windows xp download codec dvix download codec dvm download codec dvx download codec dx 50 download codec dx 50 div5 download codec dx50 download codec dx50 divx download codec for windows download codec for wmp 9 download codec free download codec gratis download codec gratis italiano download codec h 264 download codec h 264 avc download codec h264 download codec indeo download codec it download codec k lite download codec lame download codec media download codec media player download codec media player 10 download codec media player 11 download codec mediaplayer download codec microsoft mpeg download codec mp3 download codec mp4 download codec mpc download codec mpeg download codec mpeg 2 download codec mpeg 4 gratis download codec mpeg1 layer 3 download codec mpeg2 download codec mpeg4 download codec mpg download codec pack download codec per windows media player download codec s mpeg 4 v3 download codec tag download codec video download codec video klite megapack download codec video windows media player download codec video wmv download codec window media player 10 download codec windows download codec windows media download codec windows media player download codec windows media player 10 download codec wmp download codec wmv download codec x wmp 11 download codec xvid download codec yuy2 download codek download codex download codfree download codice download codice 28 download codice attivazione alchool 120 download codice attivazione simulatore treno download codice attivazione zuma download codice avviamento postale download codice civile download codice civile commentato download codice da vinci download codice della strada download codice di procedura civile download codice dvd fab express download codice fiscale download codice fiscale gratis download codice fun 6 1 download codice informatico download codice leonardo vinci download codice matrix download codice motorola a835 download codice o file digitale terrestre download codice penale download codice pokemon download codice privacy download codice procedura civile download codice registrazione clone cd download codice sat viaccess download codice sblocco lg 8138 download codice sblocco nec 228 download codice scheda sky free download codice segreto mafia pc gratis download codice seriale download codice sky card download codice sorgente download codice strada download codice vinci download codice vinci dvd download codici download codici avviamento postale download codici fun 6 1 download codici per ricariche vodafone download codici seriali download codifica dvd download coiffeur download colin mc rally download colin mcrae download colin mcrae rally download colin mcrae rally 2005 download colinde download colinde mp3 download collar de esmeraldas download collin mcrae raly 1 download colonna sonora download colonna sonora armageddon aerosmith download colonna sonora dei film download colonna sonora film download colonna sonora odissea 2001 spazio download colonna sonora squalo mp3 download colonna sonora zip download colonna sonore download colonna sonore film download colonna sonore zip download colonne sonore download colonne sonore film download color nick download color nick v2 download color tech clementoni download colornick v2 download com ad aware download com ad aware se download com adaware download com c nat download com cnet download com emule download com limewire download com macromedia download com macromedia flash player download com psp download com spybot download com spybot 1 3 download com spybot sd download com spybot search and destroy download com spybot search destroy download com tom tom download comand conquer full download combat download combat flight simulator download combattimento tancredi clorinda download comctl32 download comctl32 dll xp download comdlg32 download comdlg32 ocx download come see me tonight download comic font download comic software download comici download command conquer download commander download commandos download commandos 1 download commandos 2 download commandos 3 download commandos gratis download commiservizi difesa download communication manager symbian download compaq 010329 001 download compendio diritto commerciale download compilation download compilatore download compilatore c download compilatore c++ download compilatore cobol download compilatore fortran download compilatore gcc download compilatore java download compilatore linguaggio c download compilatori c download compiler download completa metal gear solid download complete free movie download complete game download complete games download completi download completo download completo championship manager download completo de fifa street download completo dungeon siege 2 download completo hitman codename 47 download completo messeger 7 5 download completo morrowind the elder scroll download completo windows xp italiano download componente pneumatico cilindro download comprimere dvd download comprimere video download computer driver download computer game download computer game free download computer motorola razr v3i download computer parlante download computer toshiba download computer toshiba gratis download computer toshiba gratis download download computo metrico estimativo palestra download con download concert download concerto madonna download condivisione download condivisione file download conexant d480 mdc download conexant hsp56 download conexant rs56 pci driver download configurare scheda tv download coniugazione dei verbo download connessione guidata download consolle dj for pc download consolle java for microsoft vista download consolle java for vista download construction destruction full download contatore visite download contax 4715 download conteo of don omar download contessa ruggeri download contintasca 6 download conto corrente software download conto tasca 6 download contour grid elevation map download contour grid map download contratto affitto uso commerciale download contratto capitolato d appalto ristrutturazione download contratto compravendita fiavet download contratto lavoro metalmeccanico download contratto locazione immobile download contratto nazionale metalmeccanico 2006 download contratto preliminare compravendita download controcampo download controcampo 2006 download control download control activex download control remota jar download control scis raid download controller audio download controller audio multimediale download controller raid download controller usb download controller vga compaq evo n1015v download controller video vga download controllers mainboard pc100 sis530 download controlli activex download controllo activex download controllo activex 9 download controllo gestione download conversione file download conversione mp3 download conversione mp3 midi download convert ape mp3 download convert avi download convert doc download convert movie download convert mp3 download convert pdf download convert vob download convert wab to pab download converted music italiano download converter download converter 3ds download converter 3ds max obj download converter 3gp download converter avi to download converter avi to dvd download converter dv avi download converter mp3 download converter mp3 to mmf download converter pdf download converter to divx download converter wave to mmf download converti cda mp3 download converti cdfs dvd download converti ivx download converti mp3 mp4 download converti mpeg dvd download converti pdf word download converti wmv cd dvd download convertire 3gp download convertire file download convertitore 3gp download convertitore 3gp avi gratis download convertitore 3gpp download convertitore amr download convertitore amv download convertitore audio download convertitore audio mp3 download convertitore avi download convertitore avi 3gp download convertitore avi amv download convertitore da divx a dvd download convertitore da mpc a mp3 download convertitore da wav a mp3 download convertitore da wma a mp3 download convertitore divx download convertitore divx dvd download convertitore doc pdf download convertitore dvd download convertitore dvd a dvx download convertitore dvd dvx download convertitore dvix dvd download convertitore dvx dvd download convertitore dvx in dvd download convertitore file download convertitore file video download convertitore file video 3gp download convertitore file wav download convertitore formati video download convertitore in mp3 download convertitore inglese download convertitore midi download convertitore midi mp3 download convertitore mp3 download convertitore mp3 midi download convertitore mp3 mmf download convertitore mp3 wav download convertitore mp3 wma download convertitore mp4 download convertitore mp4 gratis download convertitore mpc mp3 download convertitore mpeg download convertitore musica download convertitore pdf download convertitore pdf word download convertitore psp download convertitore quick time avi download convertitore quick time avi free download convertitore real one player quicktime download convertitore rm download convertitore sis jar download convertitore sis nth download convertitore swf avi download convertitore video download convertitore video gratis download convertitore video ipod download convertitore video mp4 download convertitore video mpg 3gpp gratis download convertitore video psp download convertitore video rm download convertitore wav mp3 download convertitore wma mp3 download convertitori audio download convertmovie crack download convertxtodvd 2 1 6 download cool download cool edit download cool edit pro 2 download cool streaming download coolpix l4 manuale italiano download coolstreaming download coolstreaming 3 download copernico download copertina download copertina cd download copertina cd audio download copertina cd musicale download copertina cd musicali download copertina dvd download copertina film download copertina film dvd download copertine download copertine cd download copertine dvd download copia dvd download copilot alk download copione anna frank download copione cabaret sketch download copione natale download copione teatrale download copioni teatrali download coppermine download cops robbers download copy programm download copy to dvd download copy to dvd gratis download copytodvd download copytodvd 3 20 download coran arabic language download corano download core player mobile download core10k exe download corel album download corel art dabbler 2 1 download corel capture,Sony Ericsson K750i... Spusta filmů v DVD i v DivX... sudoku,filmy,mp3,zdarma,stahujte,stahuj,filmy,hry,ke,stazeni,zdarma,vse,movies,blog ,free,web,seznam,pocasi,zpravy,viry,reklamní systémy,partnerský,horoskop,program,sms,free,computer,nova,mp3,zabava,reklama,firmy,bro, praha,počasí,sms,free,zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web , fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, freemp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, online zábava, zábava, zábava online, hry, hryonline, onlinehry, on-linehry, on-line, online, game, games, zadarmo, webhry, webgames zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web, fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, fremp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, tvorba www,webdesign,informační architektura,viditelnost,SEO,seo,search engine optimization,optimalizace pro vyhladavače,optimalizace pro vyhledávače,použitelnost,přístupnost,WCAG,WAI,blindfriendly web,internet content,webgarden, mp3.webgarden.cz, videoklipy, videa, software, filmy ke stažení zdarma, mp3 ke stažení zdarma ,hry ke stažení zdarma, počítače, toplist, hostuju, nahraj, upload, hosting, kabát, chinaski, mp3, warez, no name, fixa, hledat, vyhledávání, statistiky,rank, pink, rádio, vysočina, rádia online, odkaz, kontakt, icq, skype, odkaz, webgarden.biz, gmail, webkamery, iq test, zdarma, tapety zdarma do mobil, tapety na mobil zdarma, sudoku, reklama, cela alba ke stazeni zdarma,wohnout,obsluhoval jsem anglickeho krale,stahuj, torrent, recenze, filmy, film,hry,game ,černobyl,webgarden,seznam,war,stalker,pagerank,srank,zvyseni,jak,o,pc tuning,tuning,bannery,vymena ikonek,www.mp3s.nadruhou.net,mp3s,mp3snadruhou,atlas,seznam,seznamka,horoskopy,zpravy ,akcie,morfeo,porno,pamela anderson,george busch,free video,free foto,hovno,carbon,nfs,gta,batlle,warior,Milla Jovovich,k700i,k750i,nokia,java hry,w700i,w800i,film mafia,nahral,modeling,jak se stát modelkou,lacoste,lancome,gta,san andreas,asus,microsoft,aple,avril lavigne,drogy,repro,auto,bazar,paměť,rozvrh,novinky,bruce wilis,paul,papír,myš,usb,koupit,prodat,light,lamborginy,ferari,bmw,porsche,mercedes,čj,angličtina ,amaterské filmy,lost,ztraceni,vratné láhve,Vratné Láhve,Kvaska,Martin Kunc,Paris Hilton, Tokio Hotel, java hry zdarma ke stažení,warez,javy zdarma,java hry zdarma,tapety na mobil zdarma ,java hry zdarma,java hry 128x160 zdarma ke stažení, zdarma ke stažení, zdarma, java hry pro mobil zdarma ke stažení zdarma ke stažení,EA Mobile Fight Night Round 3 zdarma ke stažení,S.T.A.L.K.E.R. 3D - neuveritelné preview,Trailer na BULANKY mobile,Trailer na BULANKY mobile ,GAMELOFT PREVIEW ,3D Need For Drift,NFS:MOST WANTED NO FAKE a mnohem více java her pouze zde zdarma ke stažení.Největší web o java hrách v ČR. Piratesxxl.110mb.com piratesxxl.110mb.com freefoto.cz java hry 176x220,240x320,3gp filmy,videa,akční,fantasy, komedie,horory,Trihller,Dobrodružné, Animované, simsni 3gp filmy download,tapety 176x220,240x320,animace 176x220,240x320,mp3 download,java aplikace,informace o mobilech k790i, k800i,k810i,k550i,k750i,galerie, příslušenství,kde koupit,forum,xxx,porno,sex-schop,pc recenze,cd klíče,warez, Lost, Simpson, 3gp, java hry, zvonenia, polyfoní vyzvánění, free 3gp, videa na mobil zadarmo, wap upload, témy na mob il, themes, games, mobile vi deos,download, software na mobil, manuály, java games, nokia, siemens, SE, Lost na mobil, free, zdarma, zadarmo hry,game,games,pc,hrani,online,java,psp,play,station,mp3,mp4,alba,albumy,filmy,movie,movies,tapety, wallpaper, gif,rip, stahuj,vse,ke,stazeni,download,,zabava,pocitace,computer,tapetky,rapidshare,megaupload,upload, filefactory,mobil,rar,zip, live,tv,online,radia, icq,programy,videoklipy,vydelek,er,rap,pop,techno, hip,hop,counter,strike,software,cd,iso, dvd,,webmaster,iq,test,kravinky,vtipy,animace,smajlici,doplnky,windows,grafiti,sms,happy, tree,friends,homepage,soundtra cky,net,internet,prachy,penize,reklama,search,informace,internet,web,radio,hitparada,ikonky,vymena ,hudba, ddl,top,torrent,warez,file,super,bomba,parba,,cheaty,tvorba,webu,web,hosting,navstevnost ,zvyseni, navstevnosti, ch,patche,cs,1.6,gta,san,andreas, kabat,corrida,chinasky,obrazky,picture,pictures ,php,tvorba vebu,flash,html,pozadi ,gamepage,zip,rar,hesla,password,pass, skype,microsoft,full, new,vista, novinky, na,prani,prodam,hledam,koupim,najdu,v auta,divky,priroda,ženy,,foto,rammstein,sims,gta,san,andreas,cent,simsnovi,sta noty,oblivion,matrix,vymena,ikon,ikonek,call,of,duty,prey,doom,worms,ea,godfather, gothic,vydelek,na,netu,novinky,nery Robbie,Williams,greatest,hits, akon,eminem,Black,Eyed,Peas,abba,disco,scooter,auta,lode,vesmir,zeny,priroda, 3d,2d,motorky,windows,vista,fantasy,source, play,good,java hry na k750i,online hry,moodik,crypt,load,agáta hanychová,playboy Annonce, Atlas, Auto, BEST of YouTube, Blesk, Centrum, Digi TV, Eurotel, Evropa 2, Filmy ke stažení zdarma, Freefoto, Freefoto.cz, Freevideo, Freevideo.cz, Google, Horoskopy, Hry, Hry online, ICQ, Idnes, Idos, Idos jízdní řády, Ikea, Jízdní řády, Jízdní řády autobusů, Jízdní řády vlaků, Katastr nemovitostí, Libimseti, Libimseti.cz, Mapy.cz, Minihry, Mp3, Mp3 ke stažení zdarma, Nokia, O2, Obchodní rejstřík, Obrázky, Online hry, Počasí, Rande.cz, Recepty, SMS zdarma, Seznamka, Sms zdarma na eurotel, Spolužáci.cz, Stahuj.cz, Superhry, Superstar 3, T-mobile.cz, T-music, Tapety na plochu, Telefonní seznam, Teletext, Vodafone, Vodafone.cz, Xchat, www.1000her.cz, www.freefoto.cz, www.freevideo.cz, www.idos.cz, www.libimseti.cz, www.servis24.cz, www.superhry.cz, www.vodafone.cz, Úřad práce www.google.com, www.jyxo.cz, www.morfeo.cz, optimalizace, seo, vyhledávač, fulltext, sudoku,filmy,mp3,zdarma,stahujte,stahuj,filmy,hry,ke,stazeni,zdarma,vse,movies,blog,free,web ,seznam, pocasi,zpravy,viry,reklamní systémy,partnerský,horoskop,program,sms,free,computer,nova,mp3,zabava,reklama,firmy,bro,praha, počasí,sms,free,zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web, fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, fremp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, online zábava, zábava, zábava online, hry, hryonline, onlinehry, on-linehry, on-line, online, game, games, zadarmo, webhry, webgames zabava, radio, onlineradio, loga, melodie, game, ezabava, free, videa, web, fun, free time, funny, sex, aukro, dražení, all, mega, zábava, live, tv, radio, online games, online videos, games, web, hosting, station,ram, mp3, fremp3, zdarma, hrarry pother, škola, referáty, volno, rap, pop, mp3.er.cz,tvorba www,webdesign,informační architektura,viditelnost,SEO,seo,search engine optimization,optimalizace pro vyhladavače,optimalizace pro vyhledávače,použitelnost,přístupnost,WCAG,WAI,blindfriendly web,internet content,webgarden, mp3.webgardeb.cz, videoklipy, videa, software, filmy ke stažení zdarma, mp3 ke stažení zdarma,hry ke stažení zdarma, počítače, toplist, hostuju, nahraj, upload, hosting, kabát, chinaski, mp3 , Sony PSP , muzika , no name , auto , ICQ , www.freefoto.cz , www.freevideo.cz, warez, no name, fixa, hledat, vyhledávání, statistiky,rank, pink, rádio, vysočina, rádia online, odkaz, kontakt, icq, skype, odkaz, webgarden.biz, gmail, webkamery, iq test, zdarma, tapety zdarma do mobil, tapety na mobil zdarma, sudoku, reklama , sony , data , call of duty 2 Java Hry zdarma ke stažení, Java hry ke stažení zdarma,Schémata na mobil ke stažení zdarma,Témata na mobil ke stažení zdarma,Schémata pro Sony ericsson ke stažení zdarma,Tapety na mobil ke stažení zdarma,Animace na mobil ke stažení zdarma,Simpsonovi na mobil ke stažení zdarma,Simpsonovi, Zoufalé manželky,Zoufalé manželky na mobil ke stažní zdarma,Lost na mobil ke stažení zdarma,Lost,Ztraceni,Ztraceni na mobil ke stažení zdarma,Filmy na mobil ke stažení zdarma,Seriály na mobil ke stažení zdarma,Aplikace pro Symbian ke stažení zdarma,Témata pro Symbian ke stažení zdarma,N-gage hry ke stažení zdarma,Knihy na mobil ke stažení zdarma,Cracky do pc her ke stažení zdarma,Torrenty pc her ke stažení zdarma,Pc programy ke stažení zdarma,Icq 6.0 ke stažení zdarma,Skiny do Icq 6.0 ke stažení zdarma,Tv naživo,Kočky,Pískomilové,Morčata,Myšky,Potkani,Zvířátka,Zvířata,Výdělek na internetu,Pro webmastery,Dr.house,Doktor House,T-mobile,O2,Vodafone,Passport,girlstalk,stage,Lost,Simpsonovi, Ztraceni,mobil,sony ericsson k750i, email na mobilu,nokia,hry,game,games,pc,hrani,online,java,psp,play, station,mp3,mp4,alba,albumy,filmy,movie, movies,tapety,wallpaper,wallpapers,gif,rip, zdarma,stahuj,vse,ke,stazeni,zdarma,download,free,xxx,videa, zabava,pocitace,computer,tapetky,raj, smichu,smich,rapidshare,megaupload,upload,filefactory,mobil,rar,zip, live,tv,online,radia,webcamery,freemp3,web,fun,blog,webgarden, hack,hacking,icq,programy,videoklipy ,vydelek,er,rap,pop,techno,hip,hop,counter,strike,software,cd,iso, dvd,pocasi,hodiny,webmaster,iq,test,kravinky,vtipy,animace,smajlici, doplnky,windows,grafiti,sms,happy ,tree,friends,www,opticke,klamy,homepage,soundtracky,net,img, internet,menu,vcela,smartadpro,webmaster,tatu,prachy,penize,reklama ,search,informace,internet, statistiky,web,radio,hitparada,ikonky,vymena,hudba,link,dostupnost, zde,stahovac,ddl,top,torrent,warez,upload,mega,cz,file,super,bomba,parba ,dema,cheaty,tvorba,webu,web,hosting,navstevnost,zvyseni,navstevnosti, pro,read,stahuj, instaluj,chat,avg,x,rss,google,seznam,centrum,atlas,gamepark,gamezone,weby, odkazy,navody,info,ip,registrace,login,crack,cracky,patch,patche,cs,1.6,gta,san,andreas, kabat,corrida,chinasky,obrazky,picture,pictures,opera,firefox,explorer,studio,reklama,flash, html,pozadi,gamestar,score,level,gamepage,zip,rar,hesla,password,pass,ban, skype,microsoft,full,new,vista,novinky,na,prani,prodam,hledam,koupim,najdu,vyhledavace, seo,optimalizace,auta,divky,priroda,foto,volny,cas,burn,special,extra,reload,2007, rammstein,sims,gta,san,andreas,cent,simsnovi,stargate,avg,flash,gif,cz,com,skype,cs,1.6, counter,strike,hip,hop,rap,techno,tuning,sex,online,warcraft,vietcong,mafia,banneru skyny,vzhledy,anegnoty,oblivion,matrix,va,vymena,ikon,ikonek,pocasi,call,of,duty, max,payne,prey,doom,worms,reklama,ea,godfather,gothic,vydelek,na,netu,novinky,bannery Robbie,Williams,greatest,hits,akon,eminem,Black,Eyed,Peas,abba,disco,scooter,auta,lode, vesmir,zeny,priroda,3d,2d,motorky,windows,vista,fantasy,source,w.a.mozzart,mozart,smrt mozarta,tajemná smrt svobodného zednáře w.a.mozarta,ac,astrální cestování,astral,astralni cestovani,telekineze,koncentrace,relaxace,relax,